מדיניות פרטיות

חברת טריינרס בע"מ (להלן: "החברה")  מתחייבת כלפי המשתמשים באתרי החברה (להלן: "אתרי החברה"), לקיים מדיניות פרטיות, ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי אתרי החברה, נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום בהם השתמשת, מוצרים ושירותים שרכשת וכו'. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת הרשמתך לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, מידע סטטיסטי ומצטבר. כגון: עמודים בהם צפית, כתובת אינטרנט (IP) ממנה פנית, פרסומות באתר וכו'.

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירות אתר החברה ו/או רכישת מוצרים דרכם, החברה תבקש ממך את המידע הנחוץ בלבד לאספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • ליצור עמך קשר בעניין קבלת מבצעים ו/או פעילויות ו/או הטבות ו/או שירותים שונים באתר .
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים.
  •  להתאים את המודעות שיוצגו בעת ביקורך באתר לתחומי העניין שלך.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת באפשרותך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת מידע זה. 

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים כדלקמן: 

  • בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות אתר החברה, יועבר לצדדים שלישיים המידע הדרוש להם, לצורך השלמת תהליך הרכישה
  • במידה ותבצע באתר פעולות בניגוד לדין ו/או מחלוקת משפטית בינך לבין החברה, שתחייב חשיפת פרטיך;
  • במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך ו/או מידע אודותיך לצד שלישי; 
  • אם החברה  תמכור ו/או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

Cookies 

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. חברות אלה מציבות Cookies במחשבך המאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים בהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע 

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצום הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית. על אף האמור, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. על כן, החברה אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן באתר. 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי המידע אינו נכון ו/או מעודכן ו/או ברור, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה כזאת יש להפנות לדוא"ל _______________ או באמצעות פקס מס' ______________ או בדואר: _________________, רחוב __________________, עיר: _________, מיקוד: ___________.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב, שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.